dansk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

अनुक्रम
Indholdsfortegnelse
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
आंकड़ों की सूची
Figuroversigt
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
तालिकाओं की सूची
Tabelliste
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
परिशिष्ट
Appendiks
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
शब्दावली
Ordliste
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliografi
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
अनुक्रमणिका
Indeks
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument