fransk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

अनुक्रम
Table des matières
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
आंकड़ों की सूची
Liste des figures
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
तालिकाओं की सूची
Liste des tables
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
परिशिष्ट
Annexe
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
शब्दावली
Glossaire
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliographie
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
अनुक्रमणिका
Index
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument