koreansk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

अनुक्रम
목차
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
आंकड़ों की सूची
인물 리스트
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
तालिकाओं की सूची
표 리스트
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
परिशिष्ट
부록
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
शब्दावली
어휘 사전
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
संदर्भग्रंथ सूची
관계 서적 목록
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
अनुक्रमणिका
인덱스 (색인)
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument