polsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

अनुक्रम
Spis treści
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
आंकड़ों की सूची
Wykaz danych
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
तालिकाओं की सूची
Wykaz tabel
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
परिशिष्ट
Aneks
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
शब्दावली
Słowniczek
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliografia
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
अनुक्रमणिका
Indeks
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument