Thai | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

अनुक्रम
ตารางเนื้อหา
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
आंकड़ों की सूची
ลิสต์ตัวเลข
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
तालिकाओं की सूची
ลิสต์ตาราง
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
परिशिष्ट
ภาคผนวก
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
शब्दावली
อภิธานศัพท์
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
संदर्भग्रंथ सूची
บรรณานุกรม
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
अनुक्रमणिका
ตัวบ่งชี้
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument