polsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Inhoudsopgave
Spis treści
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Afbeeldingenlijst
Wykaz danych
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Tabellenlijst
Wykaz tabel
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Bijlage
Aneks
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Verklarende woordenlijst
Słowniczek
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografie
Bibliografia
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Register
Indeks
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument