hindi | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Indice analitico
अनुक्रम
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Indice delle immagini
आंकड़ों की सूची
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Indice delle tabelle
तालिकाओं की सूची
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Appendice
परिशिष्ट
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Glossario
शब्दावली
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografia
संदर्भग्रंथ सूची
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Catalogo
अनुक्रमणिका
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument