japansk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Indice analitico
目次
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Indice delle immagini
統計の一覧
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Indice delle tabelle
表の一覧
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Appendice
付録
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Glossario
用語解説
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografia
参考文献一覧
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Catalogo
索引
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument