kinesisk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Indice analitico
目录
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Indice delle immagini
图表目录
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Indice delle tabelle
数表目录
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Appendice
附录
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Glossario
术语表
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografia
参考书目
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Catalogo
索引
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument