koreansk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Indice analitico
목차
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Indice delle immagini
인물 리스트
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Indice delle tabelle
표 리스트
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Appendice
부록
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Glossario
어휘 사전
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografia
관계 서적 목록
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Catalogo
인덱스 (색인)
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument