polsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Indice analitico
Spis treści
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Indice delle immagini
Wykaz danych
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Indice delle tabelle
Wykaz tabel
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Appendice
Aneks
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Glossario
Słowniczek
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografia
Bibliografia
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Catalogo
Indeks
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument