rumænsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Indice analitico
Cuprins
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Indice delle immagini
Lista figurilor
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Indice delle tabelle
Lista tabelelor
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Appendice
Anexă
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Glossario
Glosar
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografia
Bibliografie
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Catalogo
Index
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument