Thai | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Indice analitico
ตารางเนื้อหา
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Indice delle immagini
ลิสต์ตัวเลข
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Indice delle tabelle
ลิสต์ตาราง
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Appendice
ภาคผนวก
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Glossario
อภิธานศัพท์
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografia
บรรณานุกรม
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Catalogo
ตัวบ่งชี้
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument