hindi | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

目次
अनुक्रम
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
統計の一覧
आंकड़ों की सूची
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
表の一覧
तालिकाओं की सूची
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
付録
परिशिष्ट
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
用語解説
शब्दावली
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
参考文献一覧
संदर्भग्रंथ सूची
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
索引
अनुक्रमणिका
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument