italiensk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

目次
Indice analitico
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
統計の一覧
Indice delle immagini
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
表の一覧
Indice delle tabelle
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
付録
Appendice
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
用語解説
Glossario
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
参考文献一覧
Bibliografia
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
索引
Catalogo
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument