Thai | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

目次
ตารางเนื้อหา
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
統計の一覧
ลิสต์ตัวเลข
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
表の一覧
ลิสต์ตาราง
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
付録
ภาคผนวก
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
用語解説
อภิธานศัพท์
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
参考文献一覧
บรรณานุกรม
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
索引
ตัวบ่งชี้
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument