Græsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

目录
Πίνακας Περιεχομένων
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
图表目录
Κατάλογος Σχημάτων
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
数表目录
Κατάλογος Πινάκων
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
附录
Παράρτημα
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
术语表
Γλωσσάριο
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
参考书目
Βιβλιογραφία
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
索引
Ευρετήριο
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument