hindi | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

目录
अनुक्रम
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
图表目录
आंकड़ों की सूची
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
数表目录
तालिकाओं की सूची
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
附录
परिशिष्ट
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
术语表
शब्दावली
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
参考书目
संदर्भग्रंथ सूची
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
索引
अनुक्रमणिका
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument