italiensk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

目录
Indice analitico
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
图表目录
Indice delle immagini
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
数表目录
Indice delle tabelle
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
附录
Appendice
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
术语表
Glossario
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
参考书目
Bibliografia
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
索引
Catalogo
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument