polsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

目录
Spis treści
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
图表目录
Wykaz danych
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
数表目录
Wykaz tabel
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
附录
Aneks
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
术语表
Słowniczek
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
参考书目
Bibliografia
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
索引
Indeks
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument