Thai | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

目录
ตารางเนื้อหา
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
图表目录
ลิสต์ตัวเลข
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
数表目录
ลิสต์ตาราง
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
附录
ภาคผนวก
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
术语表
อภิธานศัพท์
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
参考书目
บรรณานุกรม
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
索引
ตัวบ่งชี้
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument