tjekkisk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

目录
Obsah
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
图表目录
Seznam hodnot
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
数表目录
Seznam tabulek
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
附录
Příloha
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
术语表
Glosář
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
参考书目
Seznam pramenů/Bibliografie
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
索引
Index
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument