Thai | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

목차
ตารางเนื้อหา
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
인물 리스트
ลิสต์ตัวเลข
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
표 리스트
ลิสต์ตาราง
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
부록
ภาคผนวก
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
어휘 사전
อภิธานศัพท์
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
관계 서적 목록
บรรณานุกรม
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
인덱스 (색인)
ตัวบ่งชี้
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument