arabisk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Spis treści
فهرس المحتويات
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Wykaz danych
قائمة الأشكال
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Wykaz tabel
قائمة الجداول
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Aneks
ملحق
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Słowniczek
مسرد المصطلحات
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografia
ببليوغرافيا
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Indeks
فهرس الموضوعات
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument