engelsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Spis treści
Table of Contents
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Wykaz danych
List of Figures
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Wykaz tabel
List of Tables
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Aneks
Appendix
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Słowniczek
Glossary
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografia
Bibliography
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Indeks
Index
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument