koreansk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Spis treści
목차
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Wykaz danych
인물 리스트
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Wykaz tabel
표 리스트
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Aneks
부록
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Słowniczek
어휘 사전
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografia
관계 서적 목록
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Indeks
인덱스 (색인)
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument