rumænsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Spis treści
Cuprins
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Wykaz danych
Lista figurilor
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Wykaz tabel
Lista tabelelor
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Aneks
Anexă
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Słowniczek
Glosar
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografia
Bibliografie
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Indeks
Index
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument