rumænsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Índice
Cuprins
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Lista de figuras
Lista figurilor
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Lista de tabelas
Lista tabelelor
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Apêndice
Anexă
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Glossário
Glosar
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografia
Bibliografie
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Índice
Index
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument