engelsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Cuprins
Table of Contents
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Lista figurilor
List of Figures
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Lista tabelelor
List of Tables
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Anexă
Appendix
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Glosar
Glossary
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografie
Bibliography
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Index
Index
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument