fransk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Cuprins
Table des matières
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Lista figurilor
Liste des figures
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Lista tabelelor
Liste des tables
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Anexă
Annexe
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Glosar
Glossaire
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografie
Bibliographie
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Index
Index
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument