italiensk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Cuprins
Indice analitico
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Lista figurilor
Indice delle immagini
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Lista tabelelor
Indice delle tabelle
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Anexă
Appendice
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Glosar
Glossario
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografie
Bibliografia
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Index
Catalogo
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument