Thai | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Cuprins
ตารางเนื้อหา
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Lista figurilor
ลิสต์ตัวเลข
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Lista tabelelor
ลิสต์ตาราง
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Anexă
ภาคผนวก
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Glosar
อภิธานศัพท์
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografie
บรรณานุกรม
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Index
ตัวบ่งชี้
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument