arabisk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Содержание
فهرس المحتويات
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Список тезисов
قائمة الأشكال
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Список таблиц
قائمة الجداول
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Приложения
ملحق
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Глоссарий
مسرد المصطلحات
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Библиография
ببليوغرافيا
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Индекс, указатель
فهرس الموضوعات
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument