finsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Содержание
Sisällysluettelo
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Список тезисов
Kuvaluettelo
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Список таблиц
Taulukkoluettelo
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Приложения
Liitteet
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Глоссарий
Sanaluettelo
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Библиография
Bibliografia
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Индекс, указатель
Hakemisto
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument