fransk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Содержание
Table des matières
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Список тезисов
Liste des figures
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Список таблиц
Liste des tables
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Приложения
Annexe
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Глоссарий
Glossaire
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Библиография
Bibliographie
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Индекс, указатель
Index
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument