Græsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Содержание
Πίνακας Περιεχομένων
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Список тезисов
Κατάλογος Σχημάτων
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Список таблиц
Κατάλογος Πινάκων
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Приложения
Παράρτημα
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Глоссарий
Γλωσσάριο
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Библиография
Βιβλιογραφία
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Индекс, указатель
Ευρετήριο
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument