hindi | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Содержание
अनुक्रम
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Список тезисов
आंकड़ों की सूची
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Список таблиц
तालिकाओं की सूची
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Приложения
परिशिष्ट
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Глоссарий
शब्दावली
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Библиография
संदर्भग्रंथ सूची
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Индекс, указатель
अनुक्रमणिका
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument