nederlandsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Содержание
Inhoudsopgave
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Список тезисов
Afbeeldingenlijst
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Список таблиц
Tabellenlijst
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Приложения
Bijlage
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Глоссарий
Verklarende woordenlijst
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Библиография
Bibliografie
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Индекс, указатель
Register
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument