italiensk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Содержание
Indice analitico
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Список тезисов
Indice delle immagini
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Список таблиц
Indice delle tabelle
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Приложения
Appendice
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Глоссарий
Glossario
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Библиография
Bibliografia
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Индекс, указатель
Catalogo
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument