polsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Содержание
Spis treści
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Список тезисов
Wykaz danych
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Список таблиц
Wykaz tabel
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Приложения
Aneks
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Глоссарий
Słowniczek
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Библиография
Bibliografia
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Индекс, указатель
Indeks
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument