rumænsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Содержание
Cuprins
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Список тезисов
Lista figurilor
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Список таблиц
Lista tabelelor
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Приложения
Anexă
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Глоссарий
Glosar
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Библиография
Bibliografie
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Индекс, указатель
Index
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument