tyrkisk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Содержание
Fihrist
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Список тезисов
Figürler Listesi
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Список таблиц
Tablolar Listesi
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Приложения
Ek / İlave
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Глоссарий
Terimler Sözlüğü
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Библиография
Kaynakça
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Индекс, указатель
İndeks / Endeks / Katalog
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument