hindi | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Innehållsförteckning
अनुक्रम
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Lista av figurer
आंकड़ों की सूची
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Tabellförteckning
तालिकाओं की सूची
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Appendix
परिशिष्ट
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Ordlista
शब्दावली
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografi
संदर्भग्रंथ सूची
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Index
अनुक्रमणिका
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument