italiensk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Innehållsförteckning
Indice analitico
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Lista av figurer
Indice delle immagini
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Tabellförteckning
Indice delle tabelle
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Appendix
Appendice
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Ordlista
Glossario
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografi
Bibliografia
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Index
Catalogo
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument