Thai | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Innehållsförteckning
ตารางเนื้อหา
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Lista av figurer
ลิสต์ตัวเลข
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Tabellförteckning
ลิสต์ตาราง
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Appendix
ภาคผนวก
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Ordlista
อภิธานศัพท์
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliografi
บรรณานุกรม
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Index
ตัวบ่งชี้
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument