dansk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

ตารางเนื้อหา
Indholdsfortegnelse
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
ลิสต์ตัวเลข
Figuroversigt
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
ลิสต์ตาราง
Tabelliste
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
ภาคผนวก
Appendiks
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
อภิธานศัพท์
Ordliste
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
บรรณานุกรม
Bibliografi
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
ตัวบ่งชี้
Indeks
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument