engelsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

ตารางเนื้อหา
Table of Contents
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
ลิสต์ตัวเลข
List of Figures
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
ลิสต์ตาราง
List of Tables
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
ภาคผนวก
Appendix
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
อภิธานศัพท์
Glossary
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
บรรณานุกรม
Bibliography
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
ตัวบ่งชี้
Index
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument