hindi | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

ตารางเนื้อหา
अनुक्रम
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
ลิสต์ตัวเลข
आंकड़ों की सूची
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
ลิสต์ตาราง
तालिकाओं की सूची
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
ภาคผนวก
परिशिष्ट
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
อภิธานศัพท์
शब्दावली
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
บรรณานุกรม
संदर्भग्रंथ सूची
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
ตัวบ่งชี้
अनुक्रमणिका
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument