polsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

ตารางเนื้อหา
Spis treści
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
ลิสต์ตัวเลข
Wykaz danych
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
ลิสต์ตาราง
Wykaz tabel
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
ภาคผนวก
Aneks
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
อภิธานศัพท์
Słowniczek
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
บรรณานุกรม
Bibliografia
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
ตัวบ่งชี้
Indeks
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument