rumænsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

ตารางเนื้อหา
Cuprins
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
ลิสต์ตัวเลข
Lista figurilor
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
ลิสต์ตาราง
Lista tabelelor
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
ภาคผนวก
Anexă
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
อภิธานศัพท์
Glosar
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
บรรณานุกรม
Bibliografie
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
ตัวบ่งชี้
Index
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument